Dnes je 24. červen 2024
svátek má Jan

Obsah stránky

Vybudování kanalizace a ČOV

  V prvních měsících roku 2020 jsme nejprve posuzovali čtyři varianty řešení. Tři varianty řešení vycházely ze scénáře spojení čtyř obcí (Hoštic-Heroltic, Křižanovic, Rybníčka a Topolan) při realizaci této velké akce. Po mnoha diskusích jsme však v zastupitelstvu dospěli k závěru, že bude nejlépe vybudovat kanalizaci jen v naší obci, bez spoluúčasti vedlejších obcí, a tu zakončit ve vlastní nově vybudované čističce odpadních vod.

  V zadávacím řízení, v měsíci říjnu, byla vybrána firma TRASKO Projekce, s.r.o. se sídlem ve Vyškově, jako zhotovitel projektové dokumentace „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Hoštice-Heroltice“. V současné době se již práce naplno rozbíhají. V nejbližších dnech a týdnech se na vás proto budeme obracet se žádostí o informace ve vazbě na budoucí připojení nemovitostí do kanalizační sítě. Je nám velice líto, že vzhledem k současné vlně pandemie vás budeme kontaktovat převážně písemně, a proto vás všechny prosím o maximální součinnost. Míra vaší ochoty, pomoci a spolupráce má totiž přímý dopad na celkové náklady této akce – čím více informací z vaší strany budeme mít k dispozici, tím lépe dokážeme předejít možným problémům a komplikacím jak v přípravě projektu, tak i během výstavby. Našim cílem je maximální úspora finančních prostředků – jak těch obecních (společných), tak i těch vašich – které bude nutné vynaložit v souvislosti s výstavbou kanalizace a ČOV v naší obci.

Patička stránky