Dnes je 25. květen 2024
svátek má Viola

Obsah stránky

Oznámení o konání voleb

čtvrtek, 24. září 2020 | AKCE V OBCI

Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje a 1/3 Senátu Parlamuentu ČR

 Volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:

  • pátek 2. října v době od 14.00 - 22.00 hodin
  • sobota 3. října v době od 8.00 - 14.00 hodin

Případné 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:

  • v pátek 9. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin
  • sobotu 10. října 2020 od 8:00 do 14.00 hodin

Místem konání voleb:  volební okrsek č. 1, volební místnost na obecním úřadě Hoštice-Herolitce, Hoštice 78

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.

Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději do 29. 9. 2020 tzn. 3 dny přede dnem voleb. V den voleb na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

Pro případné II. kolo voleb do Senátu budou hlasovací lístky pouze ve volební místnosti ve dnech voleb.

Patička stránky