Dnes je 24. červen 2024
svátek má Jan

Obsah stránky

Historie obce

Dříve dvě samostatné obce Hoštice a Heroltice byly v roce 1942 spojeny v jednu s názvem Hoštice-Heroltice. Leží při řece Hané, při silnici Vyškov - Kroměříž, 5 km východně od Vyškova v nadmořské výšce 232 metrů nad mořem. Celková výměra obou obcí je 724 ha. V obou obcích je asi 560 obyvatel. Pošta i fara jsou v místě. Ve vzdálenosti 1 km od obce se nachází i železniční stanice.

Hoštice

Mají název od osobního jména Hošt, Hošek, nebo podle "hostů", tj. lidí hospodařících na cizí půdě.Hoštice náležely od nejstarších dob k johanitskému statku ivanovickému a nejstarším známým datem je vysvěcení kostela sv. Jana Křtitele z r. 1445. Fara zanikla za 30ti leté války. Roku 1590 byly Hoštice a Medlovice přiděleny Janu Jetřichovi ze Žerotína. Škola tu byla již r. 1846, pozemkové držby od r. 1800. V roce 1817 Hoštice vyhořely. Poštovní úřad je v obci od roku 1899, mlékárna od r. 1902.

Heroltice

Název obce vznikl od osobního jména Herolt, což znamená hlasatel - funkcionář, jehož úkolem bylo vyhlašovati válku a mír, popřípadě pořádat různé obřady. Majitelé obce v roce 1349 byli Jan a Dětřich z Komorova, po nich bratři Oldřich, Ondřej a Ješek Kyj z Heroltic (1381-1391). V 17. a 18. století byla obec rozdělena na dva díly - bohdalický a  vyškovský (biskupský). Majitelé se často střídali. Do roku 1925 patřila obec Heroltice k farnosti do Topolan. Elektrifikace byla provedena v r. 1913. Hasičský sbor založen s. 1896.

Hoštice-Heroltice

Obě obce jsou zemědělské typu. JZD vzniklo v roce 1952. Osvobození se obce dočkaly 29.dubna 1945. Brzy poté se začalo s budováním kulturního domu a požární zbrojnice.
V obci bylo vybudováno i sportovní hřiště, které slouží místní TJ kopané. V okresní fotbalové lize bojují o nejlepší umístění 5 fotbalovýh družstev - muži A, B, dorost, žáci a  přípravka. Z dalších spolků zde pracují - Sbor dobrovolných hasičů a Myslivci. V obci je mateřská i základní škola 1. - 5. ročník. Od 6. ročníku dětí dojíždějí do Ivanovic na Hané nebo do Vyškova. Ke kulturnímu vyžití našich občanů přispívá i místní knihovna.

Pamětihodnosti

Ve státním seznamu nemovitých kulturních památek obcí jsou zapsány:

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele, v jádře pozdně gotický, vysvěcený v r. 1445, majitel církev  římsko-katolická, par.č. 85, č. stát. seznamu 3636
  • Boží muka za zastávkou dráhy u silnice k Ivanovicím, par. Č. 800, majitel Obec Hoštice - Heroltice
  • Smírčí kámen za vsí směrem ke státní silnici, parc. č. 36/2, majitel Obec Hoštice - Heroltice, Historická památka místního významu.

V katastru obce nejsou žádná chráněná území ani přírodní rezervace.

Významné osobnosti

Pavel Zedníček - herec, moderátor, rodák.
Konrád Martínek - starosta z Hoštic a říšský poslanec, který se zasloužil o zřizování českých  škol ve Vyškově.

Znak a prapor obce 

Patička stránky