Dnes je 24. červenec 2024
svátek má Kristýna

Obsah stránky

Elektronická podatelna

Elektronické podání pošty je možné prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy nebo na technickém nosiči dat (cd, dvd, usb flash). Nosič můžete doručit do podatelny Obecního úřadu v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Poznámka: v případě elektronického podpisu nutno používat zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb(§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.) Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz .

Adresa elektronické podatelny: obec@hostice-heroltice.cz

Požadavky na elektronická podání:
Pokud je přílohou soubor, obecní úřad akceptuje soubory ve formátech: *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text), *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat), *.DOC a DOCX (dokument MS Word), *.XLS a XLSX (dokument MS Excel). *.ODT nebo *.ODS (dokument Open Office), případně v běžném grafickém formatu nebo ve formátu *.ZIP a *.RAR.
Jednou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání. Maximální velikost přílohy pro elektronické podání (mimo technický nosič) je 10 MB.

Adresa umístění elektronické podatelny:
 
Obec Hoštice - Heroltice
Hoštice 78
682 01 Vyškov
 
Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat:
 
úterý 8:00 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 17:00
 
Příjem a zpracování elektronikých podání:
 
Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání.
 
Pokud si odesilatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě, elektronická podatelna mu zprávu v této podobě odešle.
 
Pokud si odesilatel vymíní, může být další komunikace s Obecním úřadem vedena výhradně v listinné podobě.
 
Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Dlaší postup je již stejný jako u běžného podání.
 
Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpicu (vydal ÚVIS č.016/01.01)
 
Vaši žádost zašlete na e-mail obec@hostice-heroltice.cz nebo klikněte na níže uvedený obrázek.


 
 

Patička stránky