Dnes je 30. červen 2022
svátek má Šárka

Obsah stránky

Vyhlášky, zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Vyhlášky a nařízení

Název Typ
Tržní řád - Nařízení obce č. 1/2014 pdf pdf
Vyhláška č. 1/97 o používání obecních symbolů pdf pdf
Řád pohřebiště pdf pdf
OZV 2/2004 - Požární řád obce doc doc
Příloha - pokračování k OZV č. 2/2004 doc doc
Příloha k OZV 2/2004 - požární řád obce doc doc
OZV č. 2/2006 O závazných částech územního plánu obce doc doc
OZV č. 2/2011 o stanovení systnému shromažďování, sběru.... komunálního odpadu pdf pdf
Provozní řád víceúčelového hřiště pdf pdf
OZV č. 1/2014 o místních poplatcích pdf pdf
OZV Hoštice-Heroltice č. 1/2015 pdf pdf
Obecně závazná vyhláška 1/2019 pdf pdf
Obecně závazná vyhláška 2/2019 pdf pdf
Obecně závazná vyhláška obce Hoštice-Heroltice č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství pdf pdf
Obecně závazná vyhláška obce Hoštice-Heroltice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pdf pdf

Patička stránky