Dnes je 27. září 2023
svátek má Jonáš

Obsah stránky

Občan na úřadě

Co mohu vyřídit zde?

Vidimace a legalizace
-ověřování shody opisu listiny s jejím originálem a ověřování pravosti podpisu na listině

Czechpoint

Trvalé přihlašování k pobytu

Podání ohlášení ve věcech stavebních:
Nový stavební zákon ukládá stavebníkům pouze oznámit ústně na OU záměr stavby, který nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení.

  • V případě, že plánujete např. opravu střechy nebo fasády a budete používat lešení nebo skladovat před domem stavební materiál, a není-li to Váš pozemek, ale pozemek obecní, je potřeba toto nahlásit rovněž na OU.

Podání žádosti o kácení stromů

  • Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí. Povolení ke kácení se nevyžaduje pro stromy o obdodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebou souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

Placení místních poplatků

Poplatky - obec

Svoz odpadu 600,- Kč/osoba za rok
Pes 50,-/1 pes, každý další 70,- Kč
Hlášení 20,- Kč
Možnost platby: bezhotovostně na účet obce Hoštice-Heroltice 17221731/0100 poznámka k platbě: část obce a číslo popisné domu + jméno a příjmení., hotovostní platby pouze v úřední dny na OÚ

Správní poplatky

Úplné znění zákona 634/2004 O správních poplatcích viz samospráva obce - zákon o obcích...

Ověření podpisu 30,- Kč
Ověření kopie listiny - 1 stránka 30,- Kč
Trvalý pobyt 50,- Kč
Czech Point

Patička stránky