Dnes je 30. červen 2022
svátek má Šárka

Obsah stránky

Ostatní dokumenty

Vyhlášky a nařízení

Název Soubor Velikost
Tržní řád - Nařízení obce č. 1/2014 pdf pdf 1 MB
Vyhláška č. 1/97 o používání obecních symbolů pdf pdf 1 MB
Řád pohřebiště pdf pdf 6 MB
OZV 2/2004 - Požární řád obce doc doc 91 kB
Příloha - pokračování k OZV č. 2/2004 doc doc 38 kB
Příloha k OZV 2/2004 - požární řád obce doc doc 199 kB
OZV č. 2/2006 O závazných částech územního plánu obce doc doc 97 kB
OZV č. 2/2011 o stanovení systnému shromažďování, sběru.... komunálního odpadu pdf pdf 1 MB
Provozní řád víceúčelového hřiště pdf pdf 91 kB
OZV č. 1/2014 o místních poplatcích pdf pdf 4 MB
OZV Hoštice-Heroltice č. 1/2015 pdf pdf 2 MB
Obecně závazná vyhláška 1/2019 pdf pdf 1 MB
Obecně závazná vyhláška 2/2019 pdf pdf 2 MB
Obecně závazná vyhláška obce Hoštice-Heroltice č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství pdf pdf 1 MB
Obecně závazná vyhláška obce Hoštice-Heroltice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pdf pdf 1 MB

Občan na úřadě

Název Soubor Velikost
Přiznání k místnímu poplatku - komunální odpad doc doc 33 kB
Přiznání k místnímu poplatku ze psů doc doc 33 kB
Žádost o vydání povolení kácení dřevin doc doc 27 kB
Služby Czech Point docx docx 17 kB
Žádost o povolení nahlížet do spisu doc doc 24 kB
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob(y) doc doc 26 kB
Žádost o poskytnutí informace doc doc 30 kB
Žádost o doručovací adresu pdf pdf 145 kB
Čestné prohlášení k uplatnění nároku na osvobození z důvodu pobytu mimo obec doc doc 33 kB
Žádost o poskytnutí finačního daru z rozpočtu obce + vyúčtování doc doc 56 kB

Výroční zprávy

Název Soubor Velikost
Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2013 pdf pdf 252 kB
Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2014 pdf pdf 269 kB
Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2015 pdf pdf 282 kB
Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2016 pdf pdf 291 kB
Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2017 pdf pdf 292 kB
Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2018 pdf pdf 280 kB
Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2019 pdf pdf 280 kB
Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2020 pdf pdf 188 kB
Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2021 pdf pdf 190 kB

Zpravodaj obce

Název Soubor Velikost
Zpravodaj 1/2019 pdf pdf 3 MB
Zpravodaj 2/2019 pdf pdf 3 MB
Zpravodaj 3/2019 pdf pdf 3 MB
Zpravodaj 4/2019 pdf pdf 3 MB
Zpravodaj 1/2020 pdf pdf 2 MB
Zpravodaj 2/2020 pdf pdf 2 MB
Zpravodaj 3/2020 pdf pdf 2 MB
Zpravodaj 4/2020 pdf pdf 2 MB
Zpravodaj 1/2021 pdf pdf 2 MB
Zpravodaj 2/2021 pdf pdf 2 MB
Zpravodaj 3/2021 pdf pdf 1 MB
Zpravodaj 4/2021 pdf pdf 2 MB
Zpravodaj 1/2022 pdf pdf 1 MB
Zpravodaj 2/2022 pdf pdf 3 MB

Formuláře

Název Soubor Velikost
Vzor licenční smlouvy pdf pdf 212 kB
Žádost o nahlédnutí do registru oznámení pdf pdf 39 kB
Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace pdf pdf 393 kB
Vzor žádosti o poskytnutí informace pdf pdf 24 kB
Smlouva o zřízení kanalizační přípojky docx docx 24 kB
Žádost o zřízení kanalizační přípojky docx docx 30 kB

Sport

Název Soubor Velikost
Mistrovská utkání jaro 2022 TJ Hoštice-Heroltice pdf pdf 79 kB

Vybudování kanalizace a ČOV

Název Soubor Velikost
1. Informace k vybudování kanalizace a ČOV Hoštice-Heroltice, Evidenční list nemovitosti pdf pdf 1 MB
Žádost o zřízení kanalizační přípojky docx docx 30 kB
Mapa C03.1 pdf pdf 999 kB
Mapa C03.2 pdf pdf 705 kB
Mapa C03.3 pdf pdf 751 kB
Mapa C03.4 pdf pdf 1004 kB
Mapa C03.5 pdf pdf 645 kB

Vzory formulářů

Název Soubor Velikost
čestné prohlášení pdf pdf 100 kB
formulář pro cesty mimo okres pdf pdf 109 kB
potvrzení zaměstanvatele pdf pdf 171 kB
otázky a opovědi pdf pdf 460 kB

Sbírka zákonů

Název Soubor Velikost
sb038-21 pdf pdf 158 kB
sb039-21 pdf pdf 291 kB
Usneseni_vlady_CR_c_216_ze_dne_26_unora_2021_o_prijeti_krizoveho_opatreni-1 pdf pdf 155 kB

Územní plán Hoštice-Heroltice

Název Soubor Velikost
Textová část pdf pdf 212 kB
Výkres základního členění území pdf pdf 1003 kB
Hlavní výkres pdf pdf 2 MB
Výkres koncepce dopravní infrastruktury pdf pdf 1 MB
Výkres koncepce technické infrastruktury-energetika a spoje pdf pdf 1 MB
Výkres koncepce technické infrastruktury-vodní hospodářství pdf pdf 1 MB
Výkres veřejně prospěšné stavby a opatření pdf pdf 1 MB
Textová část-odůvodnění_ÚP Hoštice-Heroltice pdf pdf 562 kB
Výkres širší vztahy-odůvodnění pdf pdf 586 kB
Koordinační výkres-odůvodnění pdf pdf 2 MB
Koordinační výkres_výřez-odůvodnění pdf pdf 1 MB
Výkres záborů půdního fondu-odůvodnění pdf pdf 981 kB

Patička stránky